Diller

2018 yılı ve sonrası ders içerikleri
YENİ MÜFREDAT 
Ders Kodu Ders adları 1. Dönem  Z-S T U YK AKTS
MAT103 Analiz I Zorunlu 4 2 5 7
MAT107 Soyut Matematik I Zorunlu 2 2 3 5
MAT111 Lineer Cebir I Zorunlu 4 2 5 6
FİZ101 Fizik I Zorunlu 2 2 3 5
TRD109 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2 2
YDİ107 Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 2 2
MAT109 Matematik Tarihi ve Bilim Felsefesi I Zorunlu 2 0 2 2
MAT101 Üniversite Hayatına Giriş Zorunlu 1 0 1 1
  Toplam   19 8   30
             
Ders Kodu Ders adları 2. Dönem  Z-S T U YK AKTS
MAT104 Analiz II Zorunlu 4 2 5 7
MAT108 Soyut Matematik II Zorunlu 2 2 3 5
MAT112 Lineer Cebir II Zorunlu 4 2 5 6
FİZ102 Fizik II Zorunlu 2 2 3 5
TRD110 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2 2
YDİ108 Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 2 2
MAT110 Matematik Tarihi ve Bilim Felsefesi II Zorunlu 2 0 2 3
  Toplam   18 8   30
             
Ders Kodu Ders adları 3. Dönem  Z-S T U YK AKTS
MAT203 Analiz III Zorunlu 4 2 5 7
MAT209 Topolojiye Giriş Zorunlu 4 0 4 5
MAT215 Bilgisayar Bilimine Giriş Zorunlu 2 2 3 4
MAT213 Analitik Geometri I Zorunlu 2 2 3 5
MAT207 Adi Diferensiyel Denklemler I Zorunlu 4 0 4 5
AİT209 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I Zorunlu 2 0 2 2
YDİ207 Yabancı Dil III Zorunlu 2 0 2 2
  Toplam   20 6   30
             
Ders Kodu Ders adları 4. Dönem  Z-S T U YK AKTS
MAT204 Analiz IV Zorunlu 4 2 5 7
MAT210 Reel Analiz Zorunlu 4 0 4 5
MAT216 Bilgisayar Programlama  Zorunlu 2 2 3 4
MAT214 Analitik Geometri II Zorunlu 2 2 3 5
MAT208 Adi Diferensiyel Denklemler II Zorunlu 4 0 4 5
AİT210 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II Zorunlu 2 0 2 2
YDİ208 Yabancı Dil IV Zorunlu 2 0 2 2
  Toplam   20 6   30
             
Ders Kodu Ders adları 5. Dönem  Z-S T U YK AKTS
MAT303 Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi I Zorunlu 2 2 3 6
MAT305 Diferensiyel Geometri I Zorunlu 2 2 3 5
MAT307 Nümerik Analiz ve Bilg. Uyg. I Zorunlu 2 2 3 6
MAT311 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I Zorunlu 2 2 3 5
MAT313 Kısmi Diferensiyel Denklemler I Zorunlu 2 2 3 5
  Seçmeli Ders Seçmeli 2 0 2 3
MAT301 Tensör Geometri Seçmeli        
MAT319 Dönüşümler Geometrisi Seçmeli        
MAT321 Kinematik Seçmeli        
MAT323 Öklid Dışı Geometriler Seçmeli        
MAT325 Manifoldlar ve Uygulamaları Seçmeli        
MAT327 Lorentz Geometri Seçmeli        
  Toplam   12 10   30
             
Ders Kodu Ders adları 6. Dönem  Z-S T U YK AKTS
MAT304 Soyut Cebir ve Sayılar Teorisi II Zorunlu 2 2 3 6
MAT308 Nümerik Analiz ve Bilg. Uyg. II Zorunlu 2 2 3 6
MAT306 Diferensiyel Geometri II Zorunlu 2 2 3 5
MAT312 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II Zorunlu 2 2 3 5
MAT316 Kısmi Diferensiyel Denklemler II Zorunlu 2 2 3 5
  Seçmeli Ders Seçmeli 2 0 2 3
MAT302 Bulanık Mantık Seçmeli        
MAT310 Zaman Skalası Seçmeli        
MAT324 Sabit Nokta Teorisi Seçmeli        
MAT326 Trigonometri ve Eğri Çizimleri Seçmeli        
MAT328 Toplanabilme Teorisi Seçmeli        
MAT330 Lebesque İntegral Teorisi Seçmeli        
  Toplam   12 10   30
             
Ders Kodu Ders adları 7. Dönem  Z-S T U YK AKTS
MAT409 Fonksiyonel Analiz I Zorunlu 2 2 3 6
MAT403 Uygulamalı Matematik I Zorunlu 2 2 3 6
MAT417 Diferensiyel Geometri III Zorunlu 4 0 4 5
İST421 Olasılık ve İstatistik I Zorunlu 3 0 3 4
MAT429 Bilimsel Araş. ve Dök. Haz.Tekn. Zorunlu 2 0 2 3
MAT415 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 2 3
  Seçmeli Ders Seçmeli 2 0 2 3
MAT407 İntegral Denklemlere Giriş Seçmeli        
MAT411 Kesirli Diferensiyel Denklemler Seçmeli        
MAT431 Kodlama Teorisi Seçmeli        
MAT433 Finansal Matematik Seçmeli        
MAT435 Özel fonksiyonlar Seçmeli        
MAT437 Fark Denklemleri Seçmeli        
  Toplam   17 4   30
             
Ders Kodu Ders adları 8. Dönem  Z-S T U YK AKTS
MAT410 Fonksiyonel Analiz II Zorunlu 2 2 3 6
MAT412 Uygulamalı Matematik II Zorunlu 2 2 3 6
MAT418 Diferensiyel Geometri IV Zorunlu 4 0 4 5
İST422 Olasılık ve İstatistik II Zorunlu 3 0 3 4
MAT430 Bitirme Projesi Zorunlu 0 2 2 3
MAT416 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 2 3
  Seçmeli Ders Seçmeli 2 0 2 3
MAT404 Matematikte Bilgisayar Uygulamaları Seçmeli        
MAT414 Yapay Zeka ve Uygulamaları Seçmeli        
MAT432 Astronomi Seçmeli        
MAT434 Meslek Etiği Seçmeli        
TDE220 Diksiyon Seçmeli        
RTV122 İletişim Bilimi Seçmeli        
  Toplam   15 6   30

 

Türkçe