Diller

Ders Listesi

 

MATEMATİK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS LİSTESİ

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS

Kredisi

MAT 501

Yüksek Lisans Semineri

- - -

6

MAT 502

Doktora Semineri

- - -

6

MAT 503

Yüksek Diferensiyel Geometri I

3 0 3

6

MAT 504

Yüksek Diferensiyel Geometri II

3 0 3

6

MAT 505

Eğriler ve Yüzeylerin Diferensiyel Geometrisi I

3 0 3

6

MAT 506

Eğriler ve Yüzeylerin Diferensiyel Geometrisi II

3 0 3

6

MAT 507

Diferensiyellenebilir Manifoldlar I

3 0 3

6

MAT 508

Diferensiyellenebilir Manifoldlar II

3 0 3

6

MAT 509

Kompleks Manifoldlar Teorisi I

3 0 3

6

MAT 510

Kompleks Manifoldlar Teorisi II

3 0 3

6

MAT 511

Diferensiyel Geometri Uygu. I

3 0 3

6

MAT 512

Diferensiyel Geometri Uygu. II

3 0 3

6

MAT 513

Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dön. ve Geo. I

3 0 3

6

MAT 514

Yüksek Boyutlu Uzaylarda Dön. ve Geo. II

3 0 3

6

MAT 515

Semi-Riemann Geometri I

3 0 3

6

MAT 516

Semi-Riemann Geometri II

3 0 3

6

MAT 517

Global Lorentzian Geometri I

3 0 3

6

MAT 518

Global Lorentzian Geometri II

3 0 3

6

MAT 519

Tensör ve Vektör Analizi I

3 0 3

6

MAT 520

Tensör ve Vektör Analizì II

3 0 3

6

MAT 521

Diferensiyel Topoloji I

3 0 3

6

MAT 522

Diferensiyel Topoloji II

3 0 3

6

MAT 523

Metrik Diferensiyel Geometri I

3 0 3

6

MAT 524

Metrik Diferensiyel Geometri II

3 0 3

6

MAT 525

Hareketler ve Kuaterniyonlar Teorisi I

3 0 3

6

MAT 526

Hareketler ve Kuaterniyonlar Teorisi II

3 0 3

6

MAT 527

İleri Dönüşümler ve Geometriler

3 0 3

6

MAT 528

Analitik Projektif Geometri

3 0 3

6

MAT 529

Riemann Geometri I

3 0 3

6

MAT 530

Riemann Geometri II

3 0 3

6

MAT 531

Tensör Uzayları I

2 0 2

3

MAT 532

Tensör Uzayları II

2 0 2

3

MAT 533

Diferensiyel Formlar I

2 0 2

3

MAT 534

Diferensiyel Formlar II

2 0 2

3

MAT 535

İleri Projektif Geometri I

2 0 2

3

MAT 536

İleri Projektif Geometri II

2 0 2

3

MAT 537

Düzlem Kinematiği I

2 0 2

3

MAT 538

Düzlem Kinematiği II

2 0 2

3

MAT 539

İntegrasyon ve Diferensiyel Geometri I

2 0 2

3

MAT 540

İntegrasyon ve Diferensiyel Geometri II

2 0 2

3

MAT 541

İleri Diferensiyel Geometri I

2 0 2

3

MAT 542

İleri Diferensiyel Geometri II

2 0 2

3

MAT 543

Hiperyüzeylerin Global Afin Diferensiyel Geometri I

2 0 2

3

MAT 544

Hiperyüzeylerin Global Afin Diferensiyel Geometri II

2 0 2

3

MAT 545

Uzay Kinematiği ve Lie Grupları I

2 0 2

3

MAT 546

Uzay Kinematiği ve Lie Grupları  II

2 0 2

3

MAT 547

Matris Kuramı

3 0 3

6

MAT 548

Cebirsel Geometri I

3 0 3

6

MAT 549

Cebirsel Geometri II

3 0 3

6

MAT 550

Fraktal Geometri I

3 0 3

6

MAT 551

Fraktal Geometri II

3 0 3

6

MAT 552

Düzlem Kinematiği I

3 0 3

6

MAT 553

Düzlem Kinematiği II

3 0 3

6

MAT 554

Hiperbolik Geometri I

3 0 3

6

MAT 555

Hiperbolik Geometri II

3 0 3

6

MAT 556

Hessian Manifoltların Geometrisi I

3 0 3

6

MAT 557

Hessian Manifoltların Geometrisi II

3 0 3

6

MAT 560

Solitonlar Teorisi

3 0 3

6

MAT 561

İleri lineer Olmayan Diferensiyel Denkl. I

3 0 3

6

MAT 562

İleri Lineer Olmayan Diferensiyel Denkl. II

3 0 3

6

MAT 563

İleri Sayısal Analiz I

3 0 3

6

MAT 564

İleri Sayısal Analiz II

3 0 3

6

MAT 565

İleri Mühendislik Matematiği I

3 0 3

6

MAT 566

İleri Mühendislik Matematiği II

3 0 3

6

MAT 567

Grafik Teorisi I

3 0 3

6

MAT 568

Grafik Teorisi II

3 0 3

6

MAT 569

Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları

3 0 3

6

MAT 570

Chaos Teorisi

3 0 3

6

MAT 571

Green Fonksiyonları ve Sınır Değer Problemleri I

3 0 3

6

MAT 572

Green Fonksiyonları ve Sınır Değer Problemleri II

3 0 3

6

MAT 573

Difüzyon İşlemlerinin Matematiksel Analizi

3 0 3

6

MAT 574

Varyasyonlar Hesabı

3 0 3

6

MAT 575

Dinamik Sistemler I

3 0 3

6

MAT 576

Dinamik Sistemler II

3 0 3

6

MAT 577

İntegral Denklemler I

3 0 3

6

MAT 578

İntegral Denklemler II

3 0 3

6

MAT 579

İleri Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler

3 0 3

6

MAT 580

Sınır Değer Problemleri II

3 0 3

6

MAT 581

Matematiksel Fiziğin Denklemleri ve Uygulamaları I

3 0 3

6

MAT 582

Matematiksel Fiziğin Denklemleri ve Uygulamaları II

3 0 3

6

MAT 583

Adi Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

3 0 3

6

MAT 584

Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri

3 0 3

6

MAT 585

İleri İstatistik I

3 0 3

6

MAT 586

İleri İstatistik II

3 0 3

6

MAT 589

Parametrik Olmayan İstatistik

3 0 3

6

MAT 590

İhtimal Dağılımları I

3 0 3

6

MAT 591

İhtimal Dağılımları II

3 0 3

6

MAT 592

Örnekleme Teorisi

3 0 3

6

MAT 595

İndeks Sayılar

3 0 3

6

MAT 596

Matematiksel İstatistik

3 0 3

6

MAT 602

Potansiyel Teoriye Giriş I

3 0 3

6

MAT 603

Potansiyel Teoriye Giriş II

3 0 3

6

MAT 604

Sınır Değer Problemleri I

3 0 3

6

MAT 605

Kesirli Diferensiyel Denklemler Teorisi I

3 0 3

6

MAT 606

Kesirli Diferensiyel Denklemler Teorisi II

3 0 3

6

MAT 607

Fark Denklemleri ve Zaman Skalası I

3 0 3

6

MAT 608

Fark Denklemleri ve Zaman Skalası II

3 0 3

6

MAT 609

Kuantum Teorisinin Ters Saçılma problemleri I

3 0 3

6

MAT 610

Kuantum Teorisinin Ters Saçılma problemleri II

3 0 3

6

MAT 611

İleri Matematik Analiz I

3 0 3

6

MAT 612

İleri Matematik Analiz II

3 0 3

6

MAT 613

İleri Fonksiyonel Analiz I

3 0 3

6

MAT 614

İleri Fonksiyonel Analiz II

3 0 3

6

MAT 615

Iraksak Seriler I

3 0 3

6

MAT 616

Iraksak Serileri II

3 0 3

6

MAT 617

Matris Dönüşümleri I

3 0 3

6

MAT 618

Matris Dönüşümleri II

3 0 3

6

MAT 619

İleri Reel Analiz I

3 0 3

6

MAT 620

İleri Reel Analiz II

3 0 3

6

MAT 621

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar I

3 0 3

6

MAT 622

Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar II

3 0 3

6

MAT 623

Operatörler Teorisi I

3 0 3

6

MAT 624

Operatörler Teorisi II

3 0 3

6

MAT 627

Spektral Analizde İnvers Problemler

3 0 3

6

MAT 629

Dizi Uzayları ve Seriler I

3 0 3

6

MAT 630

Dizi Uzayları ve Seriler II

3 0 3

6

MAT 633

Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları I

3 0 3

6

MAT 634

Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları II

3 0 3

6

MAT 635

Operatör Teorisine Giriş I

3 0 3

6

MAT 636

Operatör Teorisine Giriş II

3 0 3

6

MAT 637

Bulanık Küme Teorisi I

3 0 3

6

MAT 638

Bulanık Küme Teorisi II

3 0 3

6

MAT 639

Diferensiyel Operatörlerin Spektral Teorisine Giriş I

3 0 3

6

MAT 640

Diferensiyel Operatörlerin Spektral Teorisine Giriş II

3 0 3

6

MAT 641

Spektral Analizin Ters Problemleri I

3 0 3

6

MAT 642

Spektral Analizin Ters Problemleri II

3 0 3

6

MAT 651

İleri Cebir I

3 0 3

6

MAT 652

İleri Cebir II

3 0 3

6

MAT 655

Kamütatif Cebirler

3 0 3

6

MAT 656

Kamütatif Olmayan Cebirler

3 0 3

6

MAT 671

İleri Topoloji I

3 0 3

6

MAT 672

İleri Topoloji II

3 0 3

6

MAT 673

Topolojik Vektör Uzayları I

3 0 3

6

MAT 674

Topolojik Vektör Uzayları II

3 0 3

6

MAT 691

Matematik Lojik ve Cüm. Cebiri I

3 0 3

6

MAT 692

Matematik Lojik ve Cüm. Cebiri II

3 0 3

6

MAT 695

Matematik Tarihi I      

3 0 3

6

MAT 696

Matematik Tarihi II    

3 0 3

6

MAT 599

Yüksek Lisans Tezi     

- - -

24

MAT 600

Doktora Tezi

- - -

24

MAT 601

Uzmanlık Alanı                       

6 0 0

6

 

 

 

 

 

Türkçe