Diller

Akademik Kadro

 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

ibrahim2.jpg

Prof. Dr. Rifat ÇOLAK

Telefon: 424-2370000 # 3546

E-mail: rcolak@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-8161-5186

 Google Scholar

 • Matematik Analiz
 • Toplanabilme Teorisi
 • Dizi Uzayları
 • Fark Dizileri

engin.jpg

Prof. Dr. Mikail ET

Telefon: 424-2370000 # 3543

E-mail: met@firat.edu.tr

Web: Personel web sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-8292-7819

 Google Scholar

 • Dizi Uzayları
 • Toplanabilme Teorisi
 • Matris Dönüşümleri

resul.png

https://publons.com/researcher/1629090/resul-das/

Prof. Dr. Çiğdem BEKTAŞ 

Telefon: 424-2370000 # 3507

E-mail: cbektas@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0003-0397-3193

 Google Scholar

 • Dizi Uzayları
 • Toplanabilme Teorisi
 • Matris Dönüşümleri

erkan.jpg

Prof. Dr. Hikmet KEMALOĞLU

Telefon: 424-2370000 # 3749

E-mail: hkoyunbakan@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-7664-1467

 Google Scholar

 • Spectral Teori
 • Diferensiyel Operatölerin Ters Problemleri

murat.jpg

Doç. Dr. Emrah YILMAZ

Telefon: 424-2370000 # 3511

E-mail: eyilmaz@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-7822-9193

 Google Scholar

 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
 • Inverse Nodal Theory

fatih.jpg

Doç. Dr. Tuba GÜLŞEN

Telefon: 424-2370000 # 3823

E-mail: tyalcin@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-2288-8050

 Google Scholar

 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Arş. Gör. M. Çağrı YILMAZER 

Telefon: 90-424-2370000 # 3643

E-mail: mehmetcagriyilmazer@gmail.com

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-9784-838X

 Google Scholar

 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 

 

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

mbaykara.jpg

Prof. Dr. Alper Osman ÖĞRENMİŞ

 

Telefon: 424-2370000 # 3550

E-mail: aogrenmis@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-5008-2655

 Google Scholar

 • Öklidsel Olmayan Geometriler

mbaykara.jpg

Doç. Dr. Mustafa YENEROĞLU

 

Telefon: 424-2370000 # 3643

E-mail: myeneroglu23@yahoo.com

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0003-1767-8953

 Google Scholar

 • Geometri

Doç. Dr. Gülden ALTAY SUROĞLU

Telefon: 424-2370000 # 3666

E-mail : galtay@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0003-1976-3465

 Google Scholar

 • Cebir ve Sayılar Teorisi
 • Differensiyel Geometri

 

Geometri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Vedat ASİL

Telefon: 424-2370000 # 3749

E-mail: vasil@firat.edu.tr 

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-0164-1315

 Google Scholar

 • Hareket Geometrisi

Prof. Dr. Handan  ÖZTEKİN

Telefon: 424-2370000 # 3683

E-mail: hbalgetir@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-5846-1825

 Google Scholar

 • Diferensiyel Geometri

Prof. Dr. Münevver YILDIRIM YILMAZ

Telefon: 424-2370000 # 6317

E-mail:myildirim@firat.edu.tr 

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0003-1278-3981

 Google Scholar

 • Geometri

Doç. Dr. Muhittin Evren AYDIN

Telefon:  424-2370000 # 3766

E-mailmeaydin@firat.edu.tr 

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-9337-8165

 Google Scholar

 • Diferensiyel Geometri
 • Mikroiktisat

Doç. Dr. Zühal KÜÇÜKARSLAN YÜZBAŞI

Telefon: 424-2370000 # 6303

E-mail: zkucukarslan@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-7630-5490

 Google Scholar

 • Geometri

Arş. Gör. Dr. Alev KELLECİ AKBAY 

Telefon: 424-2370000 # 3708

E-mail: akelleci@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0003-2528-2131

 Google Scholar

 • Geometri

 

Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mihriban ALYAMAÇ KÜLAHÇI 

Telefon: 424-2370000 # 3659

E-mail: malyamac@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-8621-5779

 Google Scholar

 • Geometri

 

Topoloji Anabilim Dalı

 Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ - Bölüm Başkanı

Telefon: 424-2370000 # 3745

E-mail: mbektas@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-5797-4944

 Google Scholar

 • Lorentz Geometri

Prof. Dr. Yavuz ALTIN 

Telefon: 424-2370000 # 3606

E-mail: yaltin23@yahoo.com

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-2063-5519

 Google Scholar

 • Dizi Uzayları
 • Toplanabilme Teorisi
 • Fuzzy Kümeler Teorisi

Prof. Dr. Hıfsı ALTINOK 

Telefon: 424-2370000 # 3607

E-mail:hifsialtinok@yahoo.com

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-7836-8946

 Google Scholar

 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Arş. Gör. Dr. Hatice ASLAN  

Telefon: 424-2370000 # 5981

E-mail: haslan@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-3486-4179

 Google Scholar

 • Cebirsel Topoloji
 • Yaklaşım Teorisi

Arş. Gör. Dr. Sinan ERCAN 

Telefon: 424-2370000 # 3638

E-mail: sinanercan45@gmail.com

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org

 Google Scholar

 • Topoloji

 

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Etibar PENAHLI  

Telefon: 424-2370000 # 3921

E-mail: epenahov@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-5309-048X

 Google Scholar

 • Operatörlerin Spektral Teorisi
 • Ters Problemler
 • Potansiyel Teorinin Ters Problemleri

Prof. Dr. Mustafa İNÇ 

Telefon: 424-2370000 # 3551

E-mail: minc@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0003-4996-8373

 Google Scholar

 • Diferensiyel Denklemler
 • Soliton çözümleri
 • İntegral Denklemleri

Prof. Dr. Hasan BULUT 

Telefon: 424-2370000 # 3671

E-mail: hbulut@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-6089-1517

 Google Scholar

 • Sayısal Analiz
 • Adi ve Kısmi Diferensiyel Denklemlerin Sayisal Çözümleri
 • Programlama

Prof. Dr. Erdal BAŞ 

Telefon: 424-2370000 # 3603

E-mail: erdalmat@yahoo.com

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-7285-7308

 Google Scholar

 • Spektral Teori
 • Spektral Ters Problemler
 • Kesirli Mertebeden Diferensiyel Denklemler
 • Matematiksel Modellemeler ve Uygulamaları

Doç. Dr. Reşat YILMAZER 

Telefon: 424-2370000 # 3510

E-mail: ryilmazer@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-5059-3882

 Google Scholar

 • Sınır Değer Problemler

Doç. Dr. Ebru CAVLAK ASLAN 

Telefon: 424-2370000 # 3517

E-mail: ebrucavlak@firat.edu.tr

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-2291-4044

 Google Scholar

 • Uygulamalı Matematik

Doç. Dr. Münevver TUZ 

Telefon: 90-424-2370000 # 4212

E-mail: maydin23@yahoo.com

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0002-9620-247X

 Google Scholar

 • Matematik

Arş. Gör. Dr. Ahu ERCAN 

Telefon: 424-2370000 # 3509

E-mail: ahuduman24@gmail.com

Personel Web Sayfası

ORCID iD icon orcid.org/0000-0001-6290-2155

 Google Scholar

 • Uygulamalı Matematik

 

Türkçe