Diller

Akademik Kadro

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
Prof.Dr.Rifat ÇOLAK

E-posta :rcolak@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000/ 3546

Matematik Analiz, Toplanabilme Teorisi, Dizi Uzayları, Fark Dizileri
Prof. Dr. Mikail ET
 
E-posta :  met@firat.edu.tr
Tel :424-2370000-3543
Dizi uzayları, Toplanabilme Teorisi, Matris Dönüşümleri
Prof.Dr. Çiğdem BEKTAŞ
 
E-posta : cbektas@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3507
Dizi uzayları, Toplanabilme Teorisi, Matris Dönüşümleri
Prof.Dr. Hikmet KEMALOĞLU E-posta :  hkoyunbakan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3749
Spektral Teori , Diferensiyel operatörlerin Ters Problemleri (Spectral Theory, Inverse Problem of Differential Operators, Inverse Nodal Problems)
Doç.Dr. Emrah YILMAZ E-posta :  emrah231983@gmail.com
Tel : 424-2370000-3511
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Inverse Nodal Theory


Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

                      İletişim Bilgileri     Araştırma Alanlar
Prof.Dr. Alper OSMAN ÖĞRENMİŞ E-posta :  aogrenmis@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3550
Öklidsel olmayan geometriler
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yeneroğlu
 
E-posta :  myeneroglu23@yahoo.com
Tel :424-2370000-3643
Geometri
Dr. Öğr. Üyesi Gülden ALTAY
 
E-posta :  galtay@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3666

Cebir ve Sayılar Teorisi, Differensiyel Geometri

Doç. Dr. Muhittin Evren AYDIN

E-posta :  meaydin@firat.edu.tr

Tel : 424-2370000-3766

Diferensiyel Geometri, Mikroiktisat

Geometri Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
Prof.Dr. Vedat ASİL E-posta :  vasil@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3749
Hareket Geometris

Prof. Dr. Handan ÖZTEKİN E-posta :  hbalgetir@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3683
Diferensiyel Geometri
 

Prof. Dr. Münevver YILDIRIM YILMAZ

 

E-posta :  myildirim@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6317
Geometri

Doç. Dr. Zühal KÜÇÜKARSLAN YÜZBAŞI

E-posta :  zkucukarslan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6303
Geometri
Arş.Gör. Dr. Alev KELLECİ E-posta :  akelleci@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3708
Geometri

 

Matematiğin Temelleri ve Matematiksel Lojik Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
Prof.Dr.Mihriban ALYAMAÇ KÜLAHCI E-posta : malyamac@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3659
Geometri

Topoloji Anabilim Dalı

  İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ

E-posta :  mbektas@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3745
Lorentz Geometri

Prof. Dr. Yavuz ALTIN

E-posta :  yaltin23@yahoo.com
Tel : 424-2370000-3606

Dizi uzayları, Toplanabilme Teorisi, Fuzzy kümeler

Prof.Dr. Hıfsı ALTINOK

E-posta :  hifsialtinok@yahoo.com
Tel : 424-2370000-3607
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Arş. Gör. Dr. Sinan ERCAN

E-posta :  sinanercan45@gmail.com
Tel : 424-2370000-3638
Topoloji

Arş. Gör. Dr. Hatice ASLAN                                                                                                                          

E-posta :  haslan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3708
Topoloji

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

  İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
Prof.Dr. Etibar PENAHLI E-posta :  epenahov@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3921
Operatörlerin spektral teorisi, ters problemler, potansiyel teorinin ters problemleri
Prof.Dr. Mustafa İNÇ E-posta :  minc@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3551

Diferensiyel Denklemler, Soliton çözümleri, İntegral Denklemler

Prof. Dr. Hasan BULUT E-posta :  hbulut@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3671
Sayısal Analiz, Adi ve Kısmi Diferensiyel Denklemlerin sayisal çözümleri, Programlama
Doç. Dr. Reşat YILMAZER E-posta :  ryilmazer@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3510
Sınır Değer Problemleri
Doç. Dr. Erdal BAŞ E-posta :  erdalmat@yahoo.com
Tel : 424-2370000-3603
Spektral Teori, Potansiyel Teorinin Ters problemleri, Kesirli analiz
Dr. Öğr. Üyesi Münevver TUZ E-posta :  maydin23@yahoo.com
Tel : 424-2370000-3666
Matematik
Doç. Dr. Ebru CAVLAK ASLAN E-posta :  ebrucavlak@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3517
Uygulamalı Matematik
Doç. Dr. Tuba GÜLŞEN E-posta :  tyalcin@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3823
Uygulamalı Matematik
Arş. Gör. Dr. Ahu ERCAN E-posta :  ahuduman24@gmail.com
Tel : 424-2370000-3509
Uygulamalı Matematik
Arş. Gör. Ramazan ÖZARSLAN E-posta :  ozarslanramazan@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-3643
Uygulamalı Matematik

 

Türkçe